Oferta

Weeken Majowy 2020

Cel : Izrael  z Krakowa

    CENA: 1100 PLN + 555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 28.04-05.05.2020 r.

Cel : Meksyk  z Krakowa

    CENA:  3700 PLN + 980 USD  
Pielgrzymka 11-dniowa
termin: 12.01-22.01.2020 r.

 

 

Cel : Izrael z Krakowa
    CENA:  1100 PLN + 555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 04.11-11.11.2019 r.

Ferie Zimowe 11.01.2020

Cel : Izrael  z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 11.01-18.01  2020
Cel Medugorje   
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
Cel : SANKTUARIA MARYJNE
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 05-12.10.2019
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 12-19.10.2019
Cel  MEKSYK
CENA:3700 PLN+980 USD   
Pielgrzymka 11-dniowa
termin: 23-01.02.02.2020