Oferta

CENA: 4000 PLN+1160 USD

Pielgrzymka do Meksyku 11-dniowa w terminie: 23.01-02.02.2019r.

Cel : Izrael  z Krakowa
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 1-8 maja  2019

 

 

Cel : Izrael
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin:
Cel : Izrael  z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 23.02-02.03  2019
Cel Medugorje
CENA: 
Pielgrzymka 8-dniowa
termin:
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 7-dniowa
termin: 25.03-1.04  2019
Cel : SANKTUARIA MARYJNE
CENA:1190PLN+500EURO
termin:

 

Cel  MEKSYK
CENA: 4000 PLN+1160 USD   
Pielgrzymka 11-dniowa
termin: 13-23.02.2019