Oferta

CENA: 1100 PLN+555 USD

Pielgrzymka do Izraela  7-dniowa w terminie: 06-12.05.2019r.

Cel : Izrael  z Krakowa
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 1-8 maja  2019

 

 

Cel : Izrael z Krakowa
    CENA:  1100 PLN + 555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 04.11-11.11.2019 r.

Ferie Zimowe 11.01.2020

Cel : Izrael  z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +555 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 11.01-18.01  2020
Cel Medugorje   
CENA: 700 pln+240usd
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 27.04-4.05.2019r.
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 7-dniowa
termin: 25.03-1.04  2019
Cel : SANKTUARIA MARYJNE
CENA:1190PLN+500EURO
termin:

 

Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 8-dniowa
termin: 07-14.10.2019
Cel : Ziemia Święta z Rzeszowa
    CENA:  1100 PLN +525 USD  
Pielgrzymka 7-dniowa
termin: 14-20.10.2019
Cel  MEKSYK
CENA: 4000 PLN+1160 USD   
Pielgrzymka 11-dniowa
termin: 13-23.02.2019