Zgłoszenie ONLINE

ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów

REGON: 360803740, NIP: 8133702188 

tel./fax 17 867 47 82, email: trinityplspzoo@gmail.com.pl

Informacje o wycieczce

Nazwa wycieczki *

Imię i Nazwisko z paszportu *

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia *

Obywatelstwo*

Pesel*

Numer tel.*

Email

Nr. paszportu*

Data ważności dokumentu*

Kod Pocztowy*

Miejscowość*

Ulica

Nr. domu

Nr. mieszkania

Stan zdrowia*

Czy chorował na zawał?*Oświadczam w imieniu własnym, iż zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne "TRINITY-PL", dostępnymi na stronie internetowej www.trinitytour.com.pl, które są integralną częścią umowy-zgłoszenia oraz akceptuję je. Oświadczam, że znane mi są zasady odstąpienia od Umowy, zawarte w Warunkach Uczestnictwa. Zobowiązuję się do uregulowania należności w terminie przewidzianym umową. Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w bazie Biuro Turystyczne "TRINITY-PL " oraz przesyłanie informacji promujących Biuro Turystyczne "TRINITY-PL". klient jest odpowiedzialny za podane dane w zgłoszeniuPodpis uczestnika pielgrzymkiPłatności należy dokonać na konto:

Biuro Turystyczne "TRINIT-PL "
konto PLN 77 1240 4751 1111 0010 6256 8347
konto USD 42 1240 4751 1787 0010 6256 8448

(w tytule przelewu proszę podać nazwę i termin imprezy oraz imię i nazwisko uczestnika imprezy)

 

UWAGI!!

  • Zgłoszenie podlega potwierdzeniu przez biuro telefonicznie lub mailowo.

  • Klient jest odpowiedzialny za podane dane w zgłoszeniu